با توجه به اضافه شدن سرویس جدیدی برای نمایش لینک صفحه قبل و صفحه بعد در پایین وبلاگ ، کاربران باید تگ هایی را که در وبلاگ خبر پرشین بلاگ منتشر شده، به وبلاگشون اضافه کنند تا لینک های مذکور نمایش داده شود. (یا قالب خود را به یکی از قالب های پیشفرض پرشین بلاگ تغییر دهند.)

مشکل برخی کاربران بعد از اضافه کردن تگها: 
چرا دکمه ها در وبلاگ من بصورت لینک نمایش داده میشه  و نه بصورت دکمه های مستطیلی؟ 

توضیح و راه حل :
تگ های معرفی شده در بخش خبر پرشین بلاگ ، تگ های خام است. برای شکل دهی به آنها باید کمی CSS بلد باشید. اما اگر با این مقوله آشنایی ندارید، میتوانید از کدهای زیر به جای کدهای مذکور استفاده کنید. کدهای زیر را پس از تگ بسته ی اضافه کنید. این تگ هایی که در ادامه نوشته شده شامل رنگ بندی آبی و سفید برای دکمه نیز می باشد.  

<BlogpagingBlock>   
  <div style="display:block; height:25px; line-height:20px; padding:8px; width: 99%; padding-bottom: 30px;">
  <NextPage><a style="float:left; font-family:'times new roman'; font-size:15px; font-weight:bold; color:#06C; text-decoration:none; padding:4px; background-color:#FFF; border:3px solid #06C;" href="<-NextPage->">← صفحه بعد</a></NextPage>  
  <PreviousPage><a  style="float:right; font-family:'times new roman'; font-size:15px; font-weight:bold; color:#06C; text-decoration:none; padding:4px; background-color:#FFF; border:3px solid #06C;" href="<-PreviousPage->"> صفحه قبل → </a></PreviousPage>
  </div>
</BlogpagingBlock>

قسمت هایی از کد که با رنگ قرمز مشخص شده است فقط وظیفه شکل دادن به لینک ها را برعهده دارند و با کمی دانش CSS و HTML میتوانید آنها را تغییر دهید و طبق سلیقه خودتان در آورید