برای پخش موزیک در وبلاگ این کد را در بخش کدهای اختصاصی کاربر در پنل مدیریتی وبلاگتان اضافه کنید:

<EMBED SRC="http://file.MP3" 

 type=application/x-mplayer2 ShowPositionControls="0" 

WIDTH=162 HEIGHT=25 SHOWSTATUSBAR="0" loop="false" 

autostart="true" align="center" />

 در قسمت src آدرس فایل مورد نظر خود را قرار می دهید. پارامترهای دیگری نیز در این تگ می توانید استفاده نمایید که به تعدادی از آنها اشاره می کنیم :


width , height : ابعاد نمایش  media player در صفحه
auto start : که مقادیر true یا false می گیرد و اگر مقدار آن true باشد با نمایش صفحه موزیک شروع به پخش می شود.
LOOP : که مقادیر true یا false می گیرد و مقدار true به معنای پخش مجدد پس از اتمام موزیک می باشد.