این صفحه شامل دوبخش اصلی برای  مدیریت وبلاگ است .

بخش وبلاگهای من نشان دهنده تعداد وبلاگ و عنوان آنها است  و همچنین دسترسی سریعتر به بخش های داخلی  مدیریت وبلاگ را میسر می سازد .


منوی مشخصات کاربری شامل ویرایش اطلاعات شخصی ، لینک خروج از بخش مدیریتی ، حذف تبلیغات و انتقال وبلاگ می باشد .


در بخش وبلاگ های من با کلیک روی دکمه مطلب جدید وارد ادیتور متن پب جهت ارسال مطلب می شوید و با کلیک بروی نظرات وارد بخش مدیریت نظرات خوانندگان می شوید .

  با کلیک  روی دکمه منوی مدیریت شما می توانید به سرعت به بخش های مختلف مدیریت وبلاگ خود دسترسی یابید