از صفحه مدیریت مرکزی روی دکمه ویرایش ایمیل خصوصی کلیک کنید

دراین صفحه میتوانید آدرس ایمیل خصوصی خود را تغییر دهید . در نظر داشته باشید که ایمیل خصوصی گزینه بسیار مهمی برای مواقع ضروری و مواجه شدن با مشکل بکار می رود. و پسورد شما در صورتی که آنرا فراموش کرده باشید به این ایمیل ارسال خواهد شد.