درصورتیکه صاحب چند شناسه کاربری هستید می توانید از طریق این صفحه تمامی وبلاگهای خود را وارد یک شناسه کاربری کرده و با همان شناسه آنها را مدیریت کنید . با اینکار از سردرگمی و ورود و خروج بیهوده به شناسه های مختلف خودداری و با یک شناسه تمامی وبلاگها را مدیریت می کنید.


شناسه کاربری و رمزعبور وبلاگ مقصد را وارد کرده و با زدن دکمه ارسال به صفحه بعدی وارد می شوید .دراین صفحه شما با انتخاب وبلاگ یا وبلاگهای مورد نظر که قبلا آنها را ایجاد کرده اید می توانید آنها را به شناسه کاربری که با آن وارد مدیریت مرکزی شده اید انتقال دهید .