برای ویرایش و یا حذف و همچنین انتقال پست به مطالب پیش نویس از صفحه مدیریت مرکزی در بخش وبلاگ های من روی گزینه منوی مدیریت کلیک کنید و از منوی باز شده روی گزینه ی مدیریت مطالب را انتخاب کنید .

 

سمت چپ هر یک از پست ها تعدادی آیکون مشاهده می کنید :

برای حذف مطلب روی آیکون ضربر قرمز کلیک کنید.

برای ویرایش مطلب روی آیکون مداد زرد کلیک کنید.

برای مشاهده و ویرایش نظرات روی آیکون بالون سبز کلیک کنید.

و برای مشاهده پست در وبلاگ روی آیکن ذره بین آبی کلیک کنید .