در این قسمت شما میتوانید قالبی را که برای وبلاگتان انتخاب کرده اید را به صورت دلخواه خود در آورید .

اعم از عوض کردن رنگ پس زمینه وبلاگ ، فونت عمومی وبلاگ ،عکس پس زمینه صفحه ، رنگ پس زمینه هدر ، عکس پس زمینه هدر ،رنگ عنوان وبلاگ ، فونت عنوان وبلاگ ،رنگ متن توضیح وبلاگ ، فونت متن توضیح وبلاگ ، رنگ متن ستون کناری ، فونت متن ستون کناری ،رنگ لینک ستون کناری ، رنگ لینک روشن ستون کناری ، فونت عناوین ستون کناری ، رنگ عناوین ستون کناری ، رنگ متن پست ، فونت متنپست ، رنگ پس زمینه پست ، رنگ لینک پست ، رنگ لینک روشن پست ، رنگ عنوان پست ، فونت عنوان پست,که در قسمت پایین صفحه وبلاگ شما نمایش داده می شود و با تغییر هر قسمت آن را مشاهده و در قسمت آخر آن را ذخیره می نمایید .