در این صفحه آخرین نظرات ارسال شده توسط خوانندگان وبلاگ را بر روی یادداشت های وبلاگ جاری مشاهده میکنید. نظر ها بر اساس تاریخ ارسال نظر مرتب شده اند. برای دیدن نظرات مربوط به یک مطلب خاص، کافیست از منویبازشوی بالای این صفحه عنوان مطلب مورد نظر را انتخاب کنید. 

- آیکون سطل زباله برای حذف نظر است.

- آیکون تیک در صورتی که نظری تایید نشده باشد در زیر آن نظر دیده میشود و با کلیک بر روی آن، نظر تایید میشود و در وبلاگ نیز نمایش داده میشود. دراین هنگام دکمه تایید ، تبدیل به یک دکمه خصوصی کردن یادداشت میشود.

- آیکون قفل ، برای نمایش دادن و یا مخفی کردن نظر است .اگر آیکون زیر نظربصورت قفل باز باشد، یعنی آن نظر در وبلاگ دیده میشود. و اگر یکبار روی آن کلیک کنید ، به شکل قفل بسته در میآید و به معنای خصوصی شدن یک نظر و عدم نمایش آن در وبلاگ است. (پیام هایی که خواننده آنها را بصورت خصوصی ارسال کرده ، با قفل بسته نمایش داده میشوند)

لینک پاسخ به نظر، برای نوشتن جوابی برای نظر دریافت شده است و پاسخی که بدهید ، در وبلاگتان نیز نمایش داده خواهد شد.