در این صفحه میتوانید قالب جدیدی را برای وبلاگ خود انتخاب کنید . این قالب به تمامی صفحات وبلاگ شما اعمال خواهد شد.

همچنین میتوانید برای دریافت قالب هایی که دیگران طراحی کرده اند، رویلوگوهای آنها در پایین این صفحه کلیک کنید تا قالب های آنها را مشاهده کنید.سپس کد قالب مورد نظر را دریافت کنید و آنرا در صفحه ویرایش کد قالب واردنموده و ذخیره کنید.