خروج از گروه های یاهو و گوگل

(فرمول کلی ایمیل لغو عضویت در گروه های یاهوو)

NameGroup-unsubscribe@yahoogroups.com

 

(فرمول کلی ایمیل لغو عضویت در گروه های گوگل)

 در این روش یک ایمیل خالی به آدرس
  GroupName+unsubscribe@googlegroups.com
 بفرستید.
 نکته: بجای عبارت
GroupName
 باید نام گروه مورد نظر را وارد نمائید.
 برای مثال اگر نام گروه مورد نظر شما
 onlinestan
 باشد . شما باید به آدرس
 onlinestan+unsubscribe@googlegroups.com
 ایمیل بزنید.

/ 0 نظر / 185 بازدید